CO2 alarm (NYHED)

Så er vores nyeste udviklet CO2 alarm kommet på markedet. Med arbejdstemperatur fra -25 / +50 gr. C passer det perfekt ind i de områder, der skal sikres imod uventede CO2 udslip. CE mærket, IP67 godkendelsesklasse

Vi har valgt at køre med én model, der både dækker interval 5.000 / 10.000 / 30.000 PPM. Dog er sensoren til 30.000 PPM et selvstændigt vare nr. Valget sker i sensoren ved montagen med flytning af én jumper. Sensoren har digitalsignal, således unødvendig støj ikke forvrænger den aktuelle målte værdi. Montagen af sensoren (metalhus) kan være udsat for påkørsel pga. den nødvendig montagehøjde (60cm over gulv) Men med muligheden for på klæbning på panelet med den stærke 3M tape, kan dette oftest undgås, ved blot igen at påsætte efter evt. uheld. Hvis det ønskes, kan man også på skrue ind i panelet eller lign. Kalibreringen af selve sensoren vil foregår automatisk.

Lydgiverne fås i to versioner, 85 db og 110 db – 12 V AC samt 110 db i én 230V AC version.

Monitoren kan tilsluttes 1 rum pr. enhed. Yderlig findes der 3 potentialefri relæ 16A som kan bruges til evt. videregivelse af signal til kølestop/udsugning mm. For at sikre at forbindelsen imellem rummet og monitoren udvendig er indtakt, vil der ved fejl lyse rød lys i monitorens lampe for fejl. Dvs. brud på kabel eller defekt sensor, vil altid være sporbar inden indtrædelse i rummet hvor sensoren hænger.

Ved test af sensoren(snifferen) kan man med lethed afskrue låget og blæse åndedræt ind for at påvirke alarmen. Efter positiv test af CO2 alarmen,  lader man evt. låget stå åbent og vifter frisk luft omkring sensoren, ca. 1,5 min senere vil alarmen ophør og testen kan afsluttes.

Et komplet anlæg 06.680.01 består af: monitor 06.680.04 + sniffer 06.680.02 + lys / lydgiver 06.680.05 det hele leveres samlet i én kasse.

Funktionalitet

Ved hjælp af sensoren måles CO2 gaskoncentrationen i den omgivende luft. Når målingen overstiger den valgte tærskelværdi, aktiveres lysgiveren og relæ. Når en alarm er aktiveret, kan denne først af stilles med RESET knappen, når CO2 niveauet igen er under tærskelværdien.

Under opstart vil indikator LED lyse rød, indtil den får signal fra sensoren. Herefter vil indikator LED pulsere grøn, indtil sensorens målinger er blevet stabile (dette tager omkring 3 minutter). Hvis der opstår kabelbrud eller fejl på sensor, vil indikator LED skifte til rød.

Sensorens indikator LED lyser grøn når systemdrift er OK. Indikatoren blinker rød ved fejl. Sensoren har indbygget temperaturregulering, som sørger for en optimal temperatur ned til -25°C omgivelses temperatur.

I sensoren er der indbygget automatisk kalibrering, som sikre at målingerne er valide over tid. Kalibreringen tager den laveste måling over 30 dage og bruger denne som 400 PPM nulpunkt, hvorfor der skal være en udskiftning af luften i køle-/fryserummet.